Inspiratie en opdracht is, in beeldtaal, de verbinding te maken tussen “hemel en aarde“
Tussen het wordende en de altijd werkzame scheppende wereld.
Zo vindt een beeld, als verstilde voorstelling, zijn ware oorsprong in de geest en gaat, vrij gemaakt uit de steen, verder dan het al bestaande.